česky deutsch english
AKTUALITY, KURZY
PŘIPRAVUJEME
Zelenářská 28/19
pošt. schránka 20
669 01 Znojmo

tel.: 777 271 026
e-mail:profit@profitzn.cz

Evropský sociální fon
Evropská unie
Česká republika

O společnosti

Naše společnost byla založena v roce 1990 se zaměřením na poskytování komplexních ekonomických služeb: auditů, účetnictví, poradenství při podávání žádostí o dotace a ostatní ekonomické činnosti. Kvalifikace kmenových pracovníků a spolupracovníků po celé republice umožňuje poskytnout celou paletu dalších odborných ekonomických činností jako finanční analýzy, daňové a účetní poradenství, oceňování podniků, likvidace podniků, vypracování podnikatelských záměrů, plánů a vzdělávání. Našimi klienty jsou podniky všech velikostí.

Disponujeme zvláštní způsobilostí (od roku):

  • krizové řízení (1992)
  • řízení podniků(1992)
  • projekční řízení (1992)
  • poradenství pro podniky (1994)
  • finanční analýza podniku (1997)
  • tržní oceňování podniku - certifikát IES (1998)
  • oceňování podniků (1999)
  • poskytování dotovaného poradenství a projektový management (1999)
  • celoživotní vzdělávání a rekvalifikace (2002)
  • poradenství pro zemědělství (2004)

Naši partneři:
Ministerstvo průmyslu a obchodu, CzechInvest
Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.
Úřad práce ve Znojmě

Spolupracujeme:
Národní vzdělávací fond, MŠMT, MPSV, MF, MV, URMR

Naše projekty byly a jsou spolufinancovány z programů Evropské unie PHARE 2003 RLZ, Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.